Men Konsumentverket säger att jag ska få pengarna tillbaka för inställda evenemang?

Våra allmänna villkor, som du godkänner när du anmäler dig till ett av våra evenemang, är mycket tydliga. I en händelse utanför vår kontroll (till exempel myndighetsbeslut, som det i det här fallet rör sig om) är vi inte skyldiga att erbjuda återbetalning. Det finns inte heller någon tvingande konsumentlagstiftning som går att applicera på köp av startplats och som kan vara anledning till att de allmänna villkoren är ogiltiga. En startavgift till ett lopp utgör varken en vara eller en tjänst i konsumentköplagens (1990:932) eller konsumenttjänstlagens (1985:716) mening. Nämnda lagar gäller dessutom relationen näringsidkare och konsument. Vi är av den bestämda uppfattningen att våra ägarföreningar inte kan anses omfattas av begreppet näringsidkare. De lopp som arrangeras av Marathongruppen arrangeras i syfte att stödja och underbygga föreningarnas ideella idrottsverksamhet.

För oss och andra större arrangörer av motionsevenemang är våra allmänna villkor en absolut nödvändighet för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Allt vårt arbete är framåtriktat. Förberedelserna för ett evenemang startar minst 12 månader innan evenemanget äger rum. Vi har av den anledningen en hög andel fasta kostnader och behöver fatta investeringsbeslut med lång framförhållning. Om det skydd våra anmälningsvillkor ger inte är giltigt så har vi inte förutsättningar att driva vår typ av verksamhet.

Vi kommer aldrig att kunna profitera på den här situationen och vi hade aldrig velat göra det ens om vi kunnat. Inför 2021 kommer vi att göra allt vi kan för att kompensera de löpare som drabbats under 2020, men först måste vi säkerställa att vi överlever för att veta vilket utrymme som finns för kompensation. Under tiden kan vi bara be om och hoppas på tålamod från alla som drabbats.

Här kan du läsa mer om de ekonomiska konsekvenserna för Marathongruppen med anledning av coronapandemin.
Kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.